تخفیف خرید تاب ریلکسی بله حتما که در مناسبت‌های ویژه از طریق صفحات مجازی فروشگاه مبلمان باغی اطلاع رسانی می‌شود. ضمن آنکه بسته‌بندی اصولی همواره به صورت رایگان انجام می‌شود