خیر؛ در حال حاضر فروش اقساطی چتر باغی نداریم. با این حال قیمت چتر باغی در فروشگاه مبلمان باغی به قیمت پخش عمده و بسیار مناسب است