فروشگاه مبلمان باغی پخش عمده و تکی تاب ریلکسی به سراسر ایران انجام می‌دهد ولی در هیچ شهری غیر از کرج نمایندگی تاب ریلکسی به صورت مستقیم نداریم و در حال حاضر برنامه‌ای برای واگذاری نمایندگی نداریم