بستگی به فضای استفاده شما دارد در فضای داخلی تاب ریلکسی ابریشمی و برای فضای بیرون مدل plp و واقعا هر دو بی‌نظیر هستند