تحمل وزن تاب ریلکسی بستگی زیادی به مقاومت علمک و کیفیت کابین آن دارد و تحمل وزن در مدل‌های باکیفیت تاب ریلکسی حتی تا 300 کیلوگرم هم تست شده است