به توجه به پایه و علمک‌ استاندارد در مدل‌های باکیفیت تاب ریلکسی، هیچ نگرانی بابت تعادل تاب ریلکسی وجود ندارد و به راحتی حتی در اوزان سنگین هم تعادل خود را حفظ می‌کند