خیر؛ فقط کافیست در صورتی که منطقه شما بادگیر است هنگام عدم استفاده چتر را جمع کنید. چتر‌های باغی درجه یک فروشگاه مبلمان باغی بسیار مقاوم و ضدآفتاب و باران هستند