بهتر است از قبل در محل مورد نظر قلاب آویز تعبیه شده باشد در غیر اینصورت حتما قبل از نصب و استفاده، حتما با یک فرد فنی مشورت کنید