در حال حاضر برنامه‌ای برای فروش اقساطی تاب ریلکسی نداریم ولی در عین حال قیمت تاب ریلکسی در فروشگاه مبلمان باغی بسیار مناسب و معمولا در فروش تکی همانند قیمت پخش عمده تاب ریلکسی تقدیم‌تان می‌شود