نصب استاندارد تاب ریلکسی بسیار راحت است؛ با این وجود با توجه به تنوع بالای تاب‌‌های ریلکسی لازم است مدل تاب ریلکسی را اعلام کنید. بخش پشتیبانی شما را برای نصب تاب ریلکسی راهنمایی خواهد کرد